Suoraan sisältöön

Lausuntopyyntö asukasyhdistyksille ja kaupunginosaseuroille asukasosallisuuden avustuskriteereistä - Begäran om utlåtande från invånar- och stadsdelsföreningar om kriterier för understöd till medborgardelaktighet

Lausuntopyyntö asukasyhdistyksille ja kaupunginosaseuroille asukasosallisuuden avustuskriteereistä

Helsingin kaupunki on kehittämässä asukastoiminnan avustamisen käytäntöjä ja periaatteita. Asukasosallisuuden avustuskriteerit-työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti laatinut yhtenäisiä ja läpinäkyviä avustuskriteereitä asukasyhdistyksille ja kaupunginosaseuroille. Työryhmä pyytää yhteisöiltä lausuntoja esityksestään asukasosallisuuden avustuskriteereiksi.

Esitys asukasosallisuuden avustuskriteereistä on nähtävissä www.hel.fi/static/helsinki/osallisuus/avustuskriteerit.pdf sekä Helsingin kaupungin kirjaamossa virka-aikana ma-pe klo 8.15–16.00.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 3.10.2014 klo 16.00 mennessä kirjaamoon sähköisesti osoitteella helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postitse Helsingin kaupungin kirjaamo, Kaupunginkanslia, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11–13, Kaupungintalo.

Helsingissä 3.9.2014
Kaupunginkanslia

Begäran om utlåtande från invånar- och stadsdelsföreningar om kriterier för understöd till medborgardelaktighet

Helsingfors stad utvecklar rutinerna och principerna för understöd till invånarverksamhet. En arbetsgrupp har i enlighet med sitt uppdrag att utarbeta kriterier för understöd till medborgardelaktighet utarbetat enhetliga och transparenta understödskriterier för invånar- och stadsdelsföreningar. Arbetsgruppen begär nu utlåtanden från föreningarna om sitt förslag till kriterier.

Förslaget till kriterier för understöd till medborgardelaktighet är tillgängligt på www.hel.fi/static/helsinki/osallisuus/ understod.pdf och på Helsingfors stads registratorskontor under tjänstetid må-fr kl. 8.15–16.00.

Utlåtandena ska vara registratorskontoret till handa 3.10.2014 kl. 16.00 elektroniskt helsinki.kirjaamo@hel.fi och per post Helsingfors stads registratorskontor, Stadskansliet, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD. Besöksadress Norra esplanaden 11–13, Stadshuset.

Helsingfors 3.9.2014
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 16:57