Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginvaltuuston tarkastettu pöytäkirja - Helsingfors stadsfullmäktiges justerade protokoll

Helsingin kaupunginvaltuuston 20.1.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on aiemmin ilmoitetusta poiketen yleisesti nähtävänä 3.2.2016 klo 11–13 Helsingin kaupungin kirjaamossa, kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13.

Helsingfors stadsfullmäktiges justerade protokoll från sammanträdet 20.1.2016 hålls med avvikelse från det som meddelats tidigare offentligt framlagt på Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) 3.2.2016 kl.11–13.

JAA
09.12.2019 16:48