Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginvaltuuston 29.3.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja - Helsingfors stadsfullmäktiges justerade protokoll från sammanträdet 29.3.2017

Helsingin kaupunginvaltuuston 29.3.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on aiemmin ilmoitetusta poiketen yleisesti nähtävänä 24.4.2017 klo 11–13 Helsingin kaupungin kirjaamossa, kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13.

Helsingfors stadsfullmäktiges justerade protokoll från sammanträdet 29.3.2017 hålls med avvikelse från det som meddelats tidigare offentligt framlagt på Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) 24.4.2017 kl.11–13.

JAA
09.12.2019 16:42