Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuuston 28.3.2018 kokouksen peruuttaminen / Inställning av stadsfullmäktiges sammanträde 28.3.2018


Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti hallintosäännön 29 luvun 2 §:n nojalla peruuttaa kaupunginvaltuuston 28.3.2018 kokouksen asioiden vähäisen määrän vuoksi. 

Valtuuston kokoukseen valmistellut asiat on tarkoitus käsitellä 11.4.2018 kokouksessa.


KAUPUNGINKANSLIAStadsfullmäktiges ordförande har med stöd av 29 kap. 2 § i förvaltningsstadgan beslutat inställa fullmäktiges sammanträde 28.3.2018 med anledning av ett litet antal ärenden.

Det är meningen att de ärenden som beretts för sammanträdet ska behandlas vid sammanträdet 11.4.2018.


STADSKANSLIET


JAA
09.12.2019 16:37