Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu – Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder 28.2.2018Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona 28.2.2018 klo 18 Vanhalla Raatihuoneella, Aleksanterinkatu 20.

Käynti yleisölehterille Sofiankatu 3:n puolelta. Kokousta voi seurata kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.helsinkikanava.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa https://www.hel.fi.


Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja


Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder onsdag 28.2.2018 kl. 18 på Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20.

Ingång till åhörarläktaren, Sofiegatan 3. Sammanträdet kan följas på stadens webbsidor https://www.helsingforskanalen.fi.

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen https://www.hel.fi.


Stadsfullmäktiges ordförande


JAA
09.12.2019 16:38