Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu – Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder 27.4.2022

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona 27.4.2022 klo 18 alkaen kaupunginvaltuuston istuntosalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 20.

Käynti yleisölehterille tapahtuu osoitteesta Sofiankatu 3. Kokousta voi myös seurata verkossa osoitteessa https://www.helsinkikanava.fi.

Kokouksen esityslista julkaistaan viimeistään neljä päivää ennen kokousta kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto.

Kokouksessa tehdyistä päätöksistä julkaistaan päätöstiedote heti kokouksen jälkeen. Lisäksi pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.

Tiedote kokouksesta on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 14.4. – 4.5.2022.Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder onsdag 27.4.2022 kl. 18 i stadsfullmäktiges sessionssal vid Alexandersgatan 20.

Ingången till åhörarläktaren sker vid Sofiegatan 3. Sammanträdet kan också följas på webbadressen https://www.helsinkikanava.fi/sv.

Föredragningslistan för sammanträdet publiceras senast fyra dagar före sammanträdet på stadens webb-sidor på https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/beslutsfattande/stadsfullmaktige/

Ett beslutsmeddelande över besluten vid sammanträdet publiceras på finska genast efter sammanträdet. Dessutom hålls protokollet från sammanträdet efter protokolljusteringen tillgängligt på stadens webbsidor.

Meddelandet om sammanträdet kan läsas i det allmänna datanätet under tiden 14.4. – 4.5.2022.

 

JAA
14.04.2022 00:00