Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu – Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder 6.10.2021


Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona 6.10.2021 klo 18 alkaen valtuustosalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 20.

Kaupunginvaltuuston kokousta voi seurata kaupungintalon ala-aulassa osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13. Kokousta suositellaan seurattavan ensisijaisesti verkossa osoitteessa https://www.helsinkikanava.fi.

Kokouksen esityslista julkaistaan viimeistään neljä päivää ennen kokousta kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto

Kokouksessa tehdyistä päätöksistä julkaistaan päätöstiedote heti kokouksen jälkeen. Lisäksi pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.

Tiedote kokouksesta on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 30.9.- 13.10.2021.


Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder onsdag 6.10.2021 kl. 18 på fullmäktigesalen vid Alexandersgatan 20.

Stadsfullmäktiges sammanträde kan följas i stadshusets entréhall vid Norra esplanaden 11–13. Det rekommenderas att sammanträdet i första hand följs på webbadressen https://www.helsinkikanava.fi/sv.

Föredragningslistan för sammanträdet publiceras senast fyra dagar före sammanträdet på stadens webbsidor på https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/beslutsfattande/stadsfullmaktige/

Ett beslutsmeddelande över besluten vid sammanträdet publiceras på finska genast efter sammanträdet. Dessutom hålls protokollet från sammanträdet efter protokolljusteringen tillgängligt på stadens webbsidor.

Meddelandet om sammanträdet kan läsas i det allmänna datanätet under tiden 30.9. – 13.10.2021.


JAA
30.09.2021 01:00