Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu – Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder 15.11.2017


Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona 15.11.2017 klo 16 Vanhalla Raatihuoneella, Aleksanterinkatu 20.

Käynti yleisölehterille Sofiankatu 3:n puolelta. Kokousta voi seurata kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.


Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja


Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder onsdag 15.11.2017 kl. 16 på Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20.

Ingång till åhörarläktaren, Sofiegatan 3. Sammanträdet kan följas på stadens webbsidor www.helsingforskanalen.fi.

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen www.hel.fi.


Stadsfullmäktiges ordförande


JAA
09.12.2019 16:39