Suoraan sisältöön

Kuntavaaleissa Helsingin valtuutetuiksi valitut ja heidän varajäsenensä / Vid kommunalvalet 2121 invalda ledamöter och ersättare i Helsingfors stadsfullmägtige

Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta tiedottaa, että seuraavat henkilöt on valittu Helsingin kaupunginvaltuustoon 1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi.

Helsingfors stads centralvalnämnd tillkännager att följande personer har valts till ledamöter i Helsingfors stadsfullmäktige för den mandatperiod som börjar den 1 augusti 2021.

Kuntavaaleissa Helsingin valtuutetuiksi valitut ja heidän varajäsenensä /Vid kommunalvalet invalda ledamöter och ersättare i Helsingfors stadsfullmägtige (pdf)JAA
17.06.2021 15:54