Suoraan sisältöön

Kuulemisilmoitus: Etelä-, Länsi- ja Vuosaaren satamaa koskevat ulkoiset pelastussuunnitelmat

Helsingin pelastuslaitos on laatinut ulkoiset pelastussuunnitelmat yhteistyössä Helsingin Satama Oy:n kanssa. Suunnitelmien laadintaa valvoo Etelä-Suomen Aluehallintovirasto. Suunnitelmat koskevat Etelä-, Länsi- ja Vuosaaren satamaa.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat laaditaan pelastuslain (379/2011) 48 § määräämiin erityistä vaaraa aiheuttaviin kohteisiin. Ulkoinen pelastussuunnitelma laaditaan erikseen määritettyihin suuronnettomuusvaarallisiin kohteisiin, joissa suuret kemikaalimäärät tai muut poikkeavat riskitekijät aiheuttavat mahdollisen suuronnettomuusvaaran. Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima suunnitelma suuronnettomuuksien torjumiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Näitä kohteita on Helsingissä viisi kappaletta.

Suunnitelmat ovat nähtävissä pelastuslaitoksen internet-sivuilla 24.5.2019 lukien ja keskuspelastusasemalla osoitteessa Agricolankatu 15 A, asiakaspalvelupiste, 5.6 klo 13-15, 6.6 klo 13-15 ja 7.6 klo 9-13.

Mielipiteitä ja palautetta suunnitelmista voi antaa 7.6.2019 klo 16 mennessä myös osoitteessa https://response.questback.com/helsinginkaupunki/mbjunc4p1i

Lisätietoja: palomestari Kari Ursin, 09 310 30114 kari.ursin@hel.fi


JAA
09.12.2019 16:32