Suoraan sisältöön

Kuntavaalien ennakkoäänestys - Förhandsröstning vid kommunalvalet

Kuntavaalien ennakkoäänestys

toimitetaan Helsingissä 29.3.–4.4.2017 ohessa luetelluissa ennakkoäänestyspaikoissa. Helsingissä on 35 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Äänestäjä voi valita minkä tahansa ennakkoäänestyspaikan.

Förhandsröstning vid kommunalvalet

förrättas i Helsingfors från och med den 29 mars till och med den 4 april 2017 på nedan nämnda förhandsröstningsställen. Det finns 35 allmänna förhandsröstningsställen i Helsingfors. Den röstande kan välja vilket förhandsröstningsställe som helst.

JAA
09.12.2019 16:42