Suoraan sisältöön

Kuntavaalien ehdokasasettelu Helsingin kaupungissa - Kandidatuppställning vid kommunalvalet i Helsingfors stad

Huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Helsingin kaupunginvaltuustoon 85 valtuutettua. Ehdokkaiden asettamista koskevia asiakirjoja ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan sihteerit Timo Lindén ja Veera Reuna keskusvaalilautakunnan toimistossa, osoite Kaisaniemenkatu 3 B, 3. kerros, 1. ja 3. maaliskuuta 2021 kello 13.00–15.00, 2., 4. ja 5. maaliskuuta kello 9.00–12.00 sekä 8. ja 9. maaliskuuta 2021 kello 9.00–16.00. Asiakirjoja voi toimittaa myös aikaisemmin ottamalla yhteyttä numeroon 09 310 13344 ja sopimalla ajankohdan.

Vaalilain 38 §:ssä tarkoitettuja asiakirjoja otetaan lisäksi vastaan 17. maaliskuuta 2021 kello 12.00–16.00 sekä 40 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia 18. maaliskuuta 2021 kello 9.00–12.00.

Valitsijayhdistysten ja puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset sekä yhteislistojen ja vaaliliittojen muodostamista koskevat ilmoitukset on vaalilain 152 §:n mukaisesti annettava viimeistään tiistaina 9. maaliskuuta 2021 ennen kello 16.00:ta.

Mahdolliset tiedustelut voi osoittaa keskusvaalilautakunnan toimistoon, puh. 09 310 13344.

Helsingissä 28. tammikuuta 2021

HELSINGIN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


Kandidatuppställning vid kommunalvalet i Helsingfors stad

Vid kommunalvalet den 18 april 2021 väljs 85 fullmäktigeledamöter till Helsingfors stadsfullmäktige. De handlingar som gäller kandidatuppställningen tas emot av centralvalnämndens sekreterare Timo Lindén och Veera Reuna på centralvalnämndens kansli, adress Kajsaniemigatan 3 B, 3 våningen, den 1 och 3 mars 2021 klockan 13.00–15.00 och den 2, 4 och 5 mars 2021 klockan 9.00–12.00 samt den 8 och 9 mars 2021 klockan 9.00–16.00. Handlingar kan ges in också tidigare genom att kontakta numret 09 310 13344 och komma överens om en tidpunkt.

Sådana handlingar som avses i 38 § i vallagen tas dessutom emot den 17 mars 2021 klockan 12.00–16.00 och sådana anmälningar som avses i 40 § i vallagen den 18 mars 2021 klockan 9.00–12.00.

Ansökan som gäller publicering av valmansföreningarnas och partiernas kandidatlistor och anmälan om bildande av gemensamma listor och valförbund skall med stöd av 152 § i vallagen ges in senast tisdagen den 9 mars 2021 före klockan 16.00.

Eventuella frågor kan riktas till centralvalnämndens kansli, tfn 09 310 13344.

Helsingfors den 28 januari 2021

HELSINGFORS STADS CENTRALVALNÄMD

JAA
24.02.2021 11:18