Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu – Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder 1.2.2023

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona 1.2.2023 klo 18 alkaen kaupunginvaltuuston istuntosalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 20.

Käynti yleisölehterille tapahtuu osoitteesta Sofiankatu 3. Kokousta voi myös seurata verkossa osoitteessa https://www.helsinkikanava.fi.

Kokouksen esityslista julkaistaan viimeistään neljä päivää ennen kokousta kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto.

Kokouksessa tehdyistä päätöksistä julkaistaan päätöstiedote heti kokouksen jälkeen. Lisäksi pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.

Tiedote kokouksesta on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 26.1. – 8.2.2023.

 

Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder onsdag 1.2.2023 kl. 18 i stadsfullmäktiges sessionssal vid Alexandersgatan 20.

Ingången till åhörarläktaren sker vid Sofiegatan 3. Sammanträdet kan också följas på webbadressen https://www.helsinkikanava.fi/sv.

Föredragningslistan för sammanträdet publiceras senast fyra dagar före sammanträdet på stadens webb-sidor på https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/beslutsfattande/stadsfullmaktige/

Ett beslutsmeddelande över besluten vid sammanträdet publiceras på finska genast efter sammanträdet. Dessutom hålls protokollet från sammanträdet efter protokolljusteringen tillgängligt på stadens webbsidor.

Meddelandet om sammanträdet kan läsas i det allmänna datanätet under tiden 26.1. – 8.2.2023.

 

JAA
26.01.2023 09:14