Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunki myöntää avustuksia - Helsingfors stad beviljar understöd

Helsingin kaupungissa toimivat järjestöt voivat hakea avustusta toimintaansa.

Avustuksia koskevat asiointipalvelut aukeavat 8.1.2018, jonka jälkeen avustushakemuksia voi lähettää Helsingin kaupungille hakuaikojen puitteissa.

Kaupunki myöntää avustuksia (.pdf)

Asiointi.hel.fi

Organisationer med verksamhet i Helsingfors kan ansöka om understöd för verksamheten.

Den elektroniska kommunikationen för ansökan om understöd öppnas 8.1.2018, varefter man kan sända ansökningar till Helsingfors stad, inom tidsfristerna för ansökning.

Stad beviljar understöd (.pdf)

e-tjänster

JAA
09.12.2019 16:39