Suoraan sisältöön

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 - Riksdagsvalet förrättas söndag 14.4.2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019

Helsingin kaupunki on vaaleja varten jaettu 169 äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna kello 9–20. Äänestyspaikka on merkitty äänioikeutetulle lähetettyyn ilmoituskorttiin. Kukin äänioikeutettu voi varsinaisena vaalipäivänä äänestää vain oman äänestysalueensa äänestyspaikassa.

Helsingin kaupungin äänestyspaikat sunnuntaina 14.4.2019Riksdagsvalet förrättas söndag 14.4.2019

Helsingfors stad har för valen indelats i 169 röstningsområden, vilkas röstningsställen hålls öppna valdagen klockan 9–20. Röstningsstället är antecknat på det meddelandekort som sänts till den röstberättigade. Varje röstberättigad får endast rösta på röstningsstället i sitt eget röstningsområde.

Röstningsställena i Helsingfors stad söndag 14.4.2019


JAA
09.12.2019 16:33