Suoraan sisältöön

Avustukset

Kaupunki avustaa helsinkiläisiä järjestöjä, yhteisöjä ja asukasryhmiä vuosittain noin 70 miljoonalla eurolla. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Helsingin kaupungin asukkaisiin.

Myönnettävät avustukset ja hakuajat 2023

Avustuksia haetaan sähköisesti

Avustuksia haetaan internetissä asiointi.hel.fi-palvelussa. Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse.

Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista

Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti ei ole mahdollista, asiointi.hel.fi-palvelun avustuskohtaisista kuvauksista johtaa linkit myös toimialojen internetsivuille, joilta löytyy tulostettavat pdf-lomakkeet kirjallisen hakemuksen tekoa varten. Kaikilla toimialoilla ei enää ole paperihakemuksia käytössä.

Paperisen hakemuksen voi lähettää kirjaamoon osoitteeseen:

Helsingin kaupungin kirjaamo
asiaa käsittelevän lautakunnan tai toimialan nimi
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kirjaamon käyntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
00170 Helsinki
Avoinna arkisin klo 8.15–16.00