Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kluuvi, Aleksanterinkatu 13 - Detaljplan som trätt i kraft: Gloet, Alexandersgatan 13


Voimaan tullut asemakaava: Kluuvi, Aleksanterinkatu 13 

Kaupunkiympäristölautakunnan 25.1.2022 § 43 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Kluuvi, tontti 35/16, piirustus nro 12707, Aleksanterinkatu 13. Dnro HEL 2020-008123. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12707 

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12707 

Helsingissä 18.3.2022


Detaljplan som trätt i kraft: Gloet, Alexandersgatan 13 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 25.1.2022 § 43 har trätt i kraft: 

Gloet, tomten 35/16, ritning nr 12707, Alexandersgatan 13. Dnr HEL 2020-008123. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12707 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12707 

Helsingfors 18.3.2022


JAA
18.03.2022 13:16