Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kamppi, Eerikinkatu 4 - Detaljplan som trätt i kraft: Kampen, Eriksgatan 4


Voimaan tullut asemakaava: Kamppi, Eerikinkatu 4 

Kaupunkiympäristölautakunnan 9.11.2021 § 616 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Kamppi, tontti 67/6, piirustus nro 12667, Eerikinkatu 4. Dnro HEL 2018-006395. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12667 

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12667 

Helsingissä 4.1.2022


Detaljplan som trätt i kraft: Kampen, Eriksgatan 4 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 9.11.2021 § 616 har trätt i kraft: 

Kampen, tomten 67/6, ritning nr 12667, Eriksgatan 4. Dnr HEL 2018-006395. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12667 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12667 

Helsingfors 4.1.2022


JAA
04.01.2022 00:00