Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Oulunkylä, Siltavoudintie 9–11 ja Mäkitorpantie 18-20 – Detaljplan som trätt i kraft: Åggelby, Brofogdevägen 9–11 och Kullatorpsvägen 18-20

 

Kaupunginvaltuuston 24.08.2022, § 208, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Oulunkylä, Patola, tontit 28057/1 ja 2 sekä 28167/1 ja 2, piirustus nro 12742, Siltavoudintie 9–11 ja Mäkitorpantie 18–20, dnro HEL 2020-001590.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12742

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12742


Helsingissä 18.10.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 24.08.2022, § 208, har trätt i kraft:

Åggelby, Dammen, tomterna 28057/1 och 2 samt 28167/1 och 2, ritning nr 12742, Brofogdevägen 9–11 och Kullatorpsvägen 18–20, dnr HEL 2020-001590.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12742

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12742


Helsingfors 18.10.2022


JAA
18.10.2022 00:00