Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Lauttasaari - Byggförbudsområde: Drumsö


Kaupunkiympäristölautakunta on 13.12.2022 päättänyt pidentää Lauttasaaren tontteja 31003/1–8 ja 11–14, 31005/1–7, 9 ja 13, 31007/1–3 ja 5–8, 31009/2, 4–6 ja 10–15, 31010/5–6 ja 10–16 sekä 31014/1–3 ja 8–10 koskevaa rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 14.12.2024 saakka (piirustus nro 12824, päivätty 13.12.2022).

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12824

Helsingissä 23.12.2022


Stadsmiljönämnden har 13.12.2022 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år för tomterna 31003/1–8 och 11–14, 31005/1–7, 9 och 13, 31007/1–3 och 5–8, 31009/2, 4–6 och 10–15, 31010/5–6 och 10–16 samt 31014/1–3 och 8–10 i Drumsö till 14.12.2024 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12824, daterad 13.12.2022).

Byggförbudskarta, ritning nr 12824

Helsingfors 23.12.2022

JAA
23.12.2022 11:11