Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Kruununhaka - Byggförbudsområde: Kronohagen


Kaupunkiympäristölautakunta on 30.8.2022 päättänyt pidentää Kruununhaan korttelin 15 tontin 3 rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 23.8.2024 saakka (piirustus nro 12796, päivätty 23.8.2022).

Rakennuskieltokartta,piirustus nro 12796

Helsingissä 9.9.2022


Stadsmiljönämnden har 30.8.2022 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år för kvarteret 15 tomten 3 i Kronohagen till 23.8.2024 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12796, daterad 23.8.2022).

Byggförbudskarta,ritning nr 12796

Helsingfors 9.9.2022


JAA
09.09.2022 12:00