Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Kallio - Byggförbudsområde: Berghäll


Rakennuskieltoalue: Kallio 

Kaupunkiympäristölautakunta on 25.10.2022 päättänyt pidentää Kallion korttelin 299 tonttien 1, 2, 4 ja 10 rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 31.10.2024 saakka (piirustus nro 12816, päivätty 25.10.2022). 

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12816 

Helsingissä 11.11.2022


Byggförbudsområde: Berghäll 

Stadsmiljönämnden har 25.10.2022 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år för kvarteret 299 tomterna 1, 2, 4 och 10 i Berghäll till 31.10.2024 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12816, daterad 25.10.2022). 

Byggförbudskarta, ritning nr 12816 

Helsingfors 11.11.2022


JAA
11.11.2022 13:03