Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Sörnäinen, Haapaniemenkatu 4 – Detaljplan som trätt i kraft: Sörnäs, Aspnäsgatan 4

 

Kaupunginvaltuuston 26.10.2022, § 259, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Sörnäinen, Vilhonvuori, tontti 291/4, piirustus nro 12715, Haapaniemenkatu 4. Dnro HEL 2019-007116.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12715

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12715


Helsingissä 13.12.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 26.10.2022, § 259, har trätt i kraft:

Sörnäs, Vilhelmsberg, tomten 291/4, ritning nr 12715, Aspnäsgatan 4. Dnr HEL 2019-007116.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12715

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12715


Helsingfors 13.12.2022


JAA
13.12.2022 00:00