Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kaarela, Pihkatie – Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Kådvägen


Kaupunginvaltuuston 5.10.2022, § 235, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaarela, Malminkartano, katualue, Kaarela, Malminkartano, tontit 33235/1, 33236/2, 3, 4 ja 5 sekä katu- ja puistoalueet, muodostuvat uudet korttelit 33237, 33238, 33239, 33278 ja 33430, piirustus nro 12690, Pihkatie, dnro HEL 2016-011807.

 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12690

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12690


Helsingissä 24.11.2022

 


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 5.10.2022, § 235, har trätt i kraft:

Kårböle, Malmgård, gatuområde, Kårböle, Malmgård, tomterna 33235/1, 33236/2, 3, 4 och 5 samt gatu- och parkområden, de nya kvarteren 33237, 33238, 33239, 33278 och 33430 bildas, ritning nr 12690, Kådvägen, dnr HEL 2016-011807.

 Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12690

 Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12690

 

Helsingfors 24.11.2022

 


JAA
24.11.2022 00:00