Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Meilahti, Tukholmankatu 10 – Detaljplan som trätt i kraft: Mejlans, Stockholmsgatan 10

 

Kaupunginvaltuuston 21.9.2022, § 225, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Meilahti, tontti 15526/3, piirustus nro 12745, Tukholmankatu 10. Dnro HEL 2018-010678.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12745

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12745


Helsingissä 18.11.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 21.9.2022, § 225, har trätt i kraft:

Mejlans, tomten 15526/3, ritning nr 12745, Stockholmsgatan 10. Dnr HEL 2018-010678.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 1274

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12745


Helsingfors 18.11.2022

 


JAA
18.11.2022 00:00