Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vuosaari, Furuborginkatu 6 ja 8 - Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Furuborgsgatan 6 och 8

Kaupunginvaltuuston 13.4.2022, § 92, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vuosaari, Meri-Rastila, tontit 54350/2 ja 3 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12671, Furuborginkatu 6 ja 8, dnro HEL 2020-005768.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12671

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12671

Helsingissä 7.6.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 13.4.2022, § 92, har trätt i kraft:

Nordsjö, Havsrastböle, tomten 54350/2 och 3 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12671, Furuborgsgatan 6 och 8, dnr HEL 2020-005768.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12671

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12671

Helsingfors 7.6.2022


JAA
07.06.2022 11:06