Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Pohjoiskaari 34–38 - Detaljplan som trätt i kraft: Drumsö, Norrsvängen 34–38

Kaupunginvaltuuston 30.3.2022, § 80, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Lauttasaari, Kotkavuori, tontti 31024/5, piirustus nro 12640, Pohjoiskaari 34–38, dnro HEL 2019-010330.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12640

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12640

Helsingissä 19.5.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 30.3.2022, § 80, har trätt i kraft:

Drumsö, Örnberget, tomten 31024/5, ritning nr 12640, Norrsvängen 34–38, dnr HEL 2019-010330.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12640

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12640

Helsingfors 19.5.2022


JAA
19.05.2022 12:02