Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kamppi, Kalevankatu 49 - Detaljplan som trätt i kraft: Kampen, Kalevagatan 49


Voimaan tullut asemakaava: Kamppi, Kalevankatu 49

Kaupunkiympäristölautakunnan 13.9.2022 § 499 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kamppi, tontti 79/3, piirustus nro 12778, Kalevankatu 49. Dnro HEL 2019-009717. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12778 

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12778 

Helsingissä 7.11.2022


Detaljplan som trätt i kraft: Kampen, Kalevagatan 49 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 13.9.2022 § 499 har trätt i kraft:

Kampen, tomten 79/3, ritning nr 12778, Kalevagatan 49. Dnr HEL 2019-009717. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12778 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12778 

Helsingfors 7.11.2022


JAA
07.11.2022 00:00