Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Malmi, Turkhaudantie 3 - Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Turkhautavägen 3


 

Voimaan tullut asemakaava: Malmi, Turkhaudantie 3 

Kaupunkiympäristölautakunnan 11.10.2022 § 559 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Malmi, Ylä-Malmi, tontti 38101/2, piirustus nro 12775, Turkhaudantie 3. Dnro HEL 2020-008733. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12775 

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12775 

Helsingissä 2.12.2022


Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Turkhautavägen 3 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 11.10.2022 § 559 har trätt i kraft:

Malm, Övre Malm, tomten 38101/2, ritning nr 12775, Turkhautavägen 3. Dnr HEL 2020-008733. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12775

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12775 

Helsingfors 2.12.2022


JAA
02.12.2022 00:00