Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Toukola, Damaskuksentie 4 - Detaljplan som trätt i kraft: Majstad, Damaskusvägen 4


Voimaan tullut asemakaava: Toukola, Damaskuksentie 4 

Kaupunginvaltuuston 15.6.2022, § 175, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Toukola, tontti 905/3, piirustus nro 12733, Damaskuksentie 4. Dnro HEL 2016-000844. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12733

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12733 

Helsingissä 12.8.2022


Detaljplan som trätt i kraft: Majstad, Damaskusvägen 4 

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 15.6.2022, § 175, har trätt i kraft: 

Majstad, tomten 905/3, ritning nr 12733, Damaskusvägen 4. Dnr HEL 2016-000844. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12733

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12733  

Helsingfors 12.8.2022


JAA
12.08.2022 12:01