Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalueet kantakaupungin alueella - Byggförbudsområde i Innerstaden


Kaupunkiympäristölautakunta on 4.10.2022 § 541 päättänyt pidentää rakennuskieltoa 1.–8. sekä 13. ja 14. kaupunginosissa rakennuskieltokartassa nro 12802 esitetyillä alueilla maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2. momentin perusteella kahdella vuodella 11.10.2024 saakka (piirustus nro 12802, päivätty 27.9.2022).

Kielto koskee seuraavia kaupunginosia:

1. Kruununhaka, 2. Kluuvi, 3. Kaartinkaupunki, 4. Kamppi, 5. Punavuori, 6. Eira, 7. Ullanlinna, 8. Katajanokka, 13. Etu-Töölö ja 14. Taka-Töölö.

Rakennuskieltokartta nro 12802

Helsingissä 12.10.2022


Stadsmiljönämnden har 4.10.2022 § 541 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år till 11.10.2024 för områdena på byggförbudskarta nr 12802 i stadsdelarna 1.–8. samt 13. och 14. med stöd av 53 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12802, daterad 27.9.2022).

Förbudet gäller följande stadsdelar:

1. Kronohagen, 2. Gloet, 3. Gardesstaden, 4. Kampen, 5. Rödbergen, 6. Eira, 7. Ulrikasborg, 8. Skatudden, 13. Främre Tölö och 14. Bortre Tölö.

Byggförbudskarta nr 12802

Helsingfors 12.10.2022

 


JAA
12.10.2022 12:05