Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Pasila, Firdonkatu 1 - Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Firdogatan 1


Kaupunkiympäristölautakunnan 7.6.2022 § 350 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pasila, kortteli 17106 ja katualue, piirustus nro 12781, Firdonkatu 1. Dnro HEL 2021-012634.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12781

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12781

Helsingissä 28.7.2022


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 7.6.2022 § 350 har trätt i kraft:

Böle, kvarteret 17106 och gatuområde, ritning nr 12781, Firdogatan 1. Dnr HEL 2021-012634.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12781

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12781

Helsingfors 28.7.2022


JAA
28.07.2022 14:22