Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vallila, Pasilan konepajan lasipalatsi - Detaljplan som trätt i kraft: Vallgård, Fredriksbergs maskinverkstads glaspalats


Kaupunkiympäristölautakunnan 1.3.2022 § 120 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vallila, korttelin 22391 tontti 4 ja osa tonttia 1, piirustus nro 12758, Pasilan konepajan lasipalatsi. Dnro HEL 2018-006688.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12758

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12758

Helsingissä 29.4.2022

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 1.3.2022 § 120 har trätt i kraft:

Vallgård, kvarteret 22391 tomten 4 och del av tomten 1, ritning nr 12758, Fredriksbergs maskinverkstads glaspalats. Dnr HEL 2018-006688.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12758

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12758

Helsingfors 29.4.2022


JAA
29.04.2022 14:10