Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Punavuori, Annankatu 7 - Detaljplan som trätt i kraft: Rödbergen, Annegatan 7


Kaupunkiympäristölautakunnan 17.5.2022 § 304 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Punavuori, tontti 88/21, piirustus nro 12746, Annankatu 7. Dnro HEL 2020-007404.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12746

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12746

Helsingissä 30.6.2022


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 17.5.2022 § 304 har trätt i kraft:

Rödbergen, tomten 88/21, ritning nr 12746, Annegatan 7. Dnr HEL 2020-007404.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12746

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12746

Helsingfors 30.6.2022

 


JAA
30.06.2022 14:44