Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kaartinkaupunki, Korkeavuorenkatu 32-34 - Detaljplan som trätt i kraft: Gardesstaden, Högbergsgatan 32-34


Voimaan tullut asemakaava: Kaartinkaupunki, Korkeavuorenkatu 32-34

Kaupunkiympäristölautakunnan 19.5.2020 § 288 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaartinkaupunki, tontti 50/2 ja 4 (piirustus nro 12620): Korkeavuorenkatu 32-34, dnro HEL 2019-001409.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 11.12.2020 hylännyt valituksen.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12620

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12620

Helsingissä 19.1.2021


Detaljplan som trätt i kraft: Gardesstaden, Högbergsgatan 32-34

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 19.5.2020 § 288  har trätt i kraft:

Gardesstaden, tomten 50/2 och 4  (ritning nr 12620):  Högbergsgatan 32-34, Dnr HEL 2019-001409.

Stadsmiljönämndens beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 11.12.2020 förkastat besvären.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12620

Detaljplaneförslagetsbeskrivning, ritning nr 12620

Helsingfors 19.1.2021

 


JAA
19.01.2021 09:44