Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Vallila - Byggförbudsområde: Vallgård


Rakennuskieltoalue: Vallila

Kaupunkiympäristölautakunta on 24.8.2021 päättänyt pidentää seuraavan alueen rakennuskieltoaikaa kahdella vuodella 1.9.2023 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella:

Vallila, korttelit 689, 692, 696, 699, 700, 703 ja 707 sekä korttelin 694 tontit 21, 24 ja 25 (piirustus nro 12737, päivätty 24.8.2021), dnro HEL 2021-007283.

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12737

Helsingissä 31.8.2021

Byggförbudsområde: Vallgård

Stadsmiljönämnden har 24.8.2021 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för följande område för två år till 1.9.2023 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:

Vallgård, kvarteren 689, 692, 696, 699, 700, 703 och 707 samt tomterna 694/21, 24 och 25 (ritning nr 12737, daterad 24.8.2021), dnr HEL 2021-007283.

Byggförbudskarta, ritning nr 12737

Helsingfors 31.8.2021


JAA
31.08.2021 14:43