Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Itäkeskus - Byggförbudsområde: Östra centrum


Rakennuskieltoalue: Itäkeskus

Kaupunkiympäristölautakunta on 18.5.2021 päättänyt määrätä Itäkeskuksen korttelin 45071 tontit 1 ja 2 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi 11.5.2023 asti maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella (piirustus nro 12728 /päivätty 11.5.2021).

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12728

Helsingissä 24.5.2021


Byggförbudsområde: Östra centrum

Stadsmiljönämnden har 18.5.2021 beslutat utfärda byggförbud för två år för kvarteret 45071 tomterna 1 och 2 i Östra centrum till 11.5.2023 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12728 /daterad 11.5.2021).

Byggförbudskarta, ritning nr 12728

Helsingfors 24.5.2021


JAA
24.05.2021 08:33