Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Laajasalo, Jollas ja Hevossalmi - Byggförbudsområde: Degerö, Jollas och Hästnässund


Rakennuskieltoalue: Laajasalo, Jollas ja Hevossalmi

Kaupunkiympäristölautakunta on 18.5.2021 päättänyt pidentää Laajasalon ( Jollaksen ja Hevossalmen) eräiden kiinteistöjen rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 4.6.2023 saakka (piirustus nro 12727, päivätty 18.5.2021). Rakennuskieltoa ei pidennetä tontin 49244/3 eikä kiinteistöjen 91-412-1-1047 ja 91-412-1-516 osalta.

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12727

Helsingissä 24.5.2021


Byggförbudsområde: Degerö, Jollas och Hästnässund

Stadsmiljönämnden har 18.5.2021 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år för ett antal fastigheter i Degerö (Jollas och Hästnässund) till 4.6.2023 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12727, daterad 18.5.2021). Förlängt byggförbud gäller varken tomten 49244/3 eller fastigheterna 91-412-1-1047 och 91-412-1-516.

Byggförbudskarta, ritning nr 12727

Helsingfors 24.5.2021


JAA
24.05.2021 08:40