Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Karhusaari - Byggförbudsområde: Björnsö


Rakennuskieltoalue: Karhusaari 

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.6.2021 § 335 päättänyt määrätä Karhusaaren eräät kiinteistöt rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella (piirustus nro 12730/päivätty 8.6.2021, dnro HEL 2021-005545). 

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12730 

Helsingissä 23.6.2021


Byggförbudsområde: Björnsö 

Stadsmiljönämnden har 15.6.2021 § 335 beslutat utfärda byggförbud för ett antal fastigheter i Björnsö på två år med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12730/daterad 8.6.2021, dnr HEL 2021-005545). 

Byggförbudskarta, ritning nr 12730 

Helsingfors 23.6.2021


JAA
23.06.2021 12:27