Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Tuusulanbulevardin alue - Byggförbudsområde: Tusbyboulevardens område


Rakennuskieltoalue: Tuusulanbulevardin alue 

Kaupunkiympäristölautakunta on 25.5.2021 § 276 päättänyt pidentää Tuusulanbulevardin ja bulevardikaupungin suunnittelualuetta sekä osittain sitä reunustavia alueita koskevaa rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 28.5.2023 saakka (piirustus nro 12720, päivätty 25.5.2021, HEL 2021-003651). 

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12720  

Helsingissä 31.5.2021


Byggförbudsområde: Tusbyboulevardens område 

Stadsmiljönämnden har 25.5.2021 § 276 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år för planeringsområdet Tusbyboulevarden och boulevardstaden och delvis för angränsande områden till 28.5.2023 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12720, daterad 25.5.2021, HEL 2021-003651). 

Byggförbudskarta, ritning nr 12720 

Helsingfors 31.5.2021


JAA
31.05.2021 15:49