Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Pakila, Välitalontie 71 - Detaljplan som trätt i kraft: Baggböle, Mellangårdsvägen 71

Kaupunginvaltuuston 25.8.2021, § 259, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pakila, Länsi-Pakila, tontti 34168/3 ja katualue, piirustus nro 12675, Välitalontie 71, dnro HEL 2019-010157.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12675

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12675

Helsingissä 14.10.2021


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 25.8.2021, § 259, har trätt i kraft:

Baggböle, Västra Baggböle, tomten 34168/3 och gatuområde, ritning nr 12675, Mellangårdsvägen 71, dnr HEL 2019-010157.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12675

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12675

Helsingfors 14.10.2021


JAA
14.10.2021 15:49