Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kamppi, Bulevardi 29–31 - Detaljplan som trätt i kraft: Kampen, Bulevarden 29–31

Kaupunginvaltuuston 9.12.2020, § 358, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kamppi, tontti 77/3, piirustus nro 12627, Bulevardi 29–31, dnro HEL 2018-009888.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12627

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12627

Helsingissä 5.2.2021


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 9.12.2020, § 358, har trätt i kraft:

Kampen, tomten 77/3, ritning nr 12627, Bulevarden 29–31, dnr HEL 2018-009888.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12627

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12627

Helsingfors 5.2.2021


JAA
05.02.2021 08:00