Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Oulunkylä, Patomäentie 3 - Detaljplan som trätt i kraft: Åggelby, Dammbackavägen 3


Voimaan tullut asemakaava: Oulunkylä, Patomäentie 3

Kaupunkiympäristölautakunnan 16.2.2021 § 72 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Oulunkylä, Patola, korttelin 28058 tontti 16, piirustus nro 12685, Patomäentie 3. Dnro HEL 2020-001607.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12685

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12685

Helsingissä 15.4.2021


Detaljplan som trätt i kraft: Åggelby, Dammbackavägen 3

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 16.2.2021 § 72  har trätt i kraft:

Åggelby, Dammen, kvarteret 28058 tomten 16, ritning nr 12685, Dammbackavägen 3. Dnr HEL 2020-001607.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12685

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12685

Helsingfors 15.4.2021


JAA
15.04.2021 06:30