Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Taka-Töölö, Rajasaarenpenger - Detaljplan som trätt i kraft: Bortre Tölö, Råholmsbanken


Voimaan tullut asemakaava: Taka-Töölö, Rajasaarenpenger

Kaupunkiympäristölautakunnan 2.3.2021 § 98 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Taka-Töölö, virkistys-, katu-, vesi- ja venesatama-alueet, piirustus nro 12679, Rajasaarenpenger. Dnro HEL 2016-009817.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12679

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12679

Helsingissä 20.4.2021

 


Detaljplan som trätt i kraft: Bortre Tölö, Råholmsbanken

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 2.3.2021 § 98 har trätt i kraft:

Bortre Tölö, rekreations-, gatu-, vatten- och småbåtshamnområden, ritning nr 12679, Råholmsbanken. Dnr HEL 2016-009817.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12679

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12679

Helsingfors 20.4.2021

 


JAA
20.04.2021 06:00