Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Pakila, Kansantie 10 - Detaljplan som trätt i kraft: Baggböle, Folkvägen 10


Voimaan tullut asemakaava: Pakila, Kansantie 10

Kaupunkiympäristölautakunnan 14.9.2021 § 458 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pakila, korttelin 34020 tontti 1, piirustus nro 12703, Kansantie 10. Dnro HEL 2020-004331.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12703

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12703

Helsingissä 2.11.2021


Detaljplan som trätt i kraft: Baggböle, Folkvägen 10

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 14.9.2021 § 458 har trätt i kraft:

Baggböle, kvarteret 34020 tomten 1, ritning nr 12703, Folkvägen 10. Dnr HEL 2020-004331.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12703

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12703

Helsingfors 2.11.2021

 


JAA
02.11.2021 09:55