Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Ruoholahdenkatu 23, Kamppi - Detaljplan som trätt i kraft: Gräsviksgatan 23


Voimaan tullut asemakaava: Ruoholahdenkatu 23, Kamppi

Kaupunkiympäristölautakunnan 11.5.2021 § 246 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kamppi, korttelin 172 tontti 23 sekä katualuetta, piirustus nro 12702, Ruoholahdenkatu 23. Dnro HEL 2020-001630.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12702

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12702

Helsingissä 8.7.2021


Detaljplan som trätt i kraft: Gräsviksgatan 23

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 11.5.2021 § 246 har trätt i kraft:

Kampen, kvarteret 172 tomten 23 och gatuområden, ritning nr 12702, Gräsviksgatan 23. Dnr HEL 2020-001630.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12702

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12702

Helsingfors 8.7.2021


JAA
08.07.2021 07:00