Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Herttoniemi, Peltisepänkuja 2 - Detaljplan som trätt i kraft: Hertonäs, Plåtslagargränden 2


Voimaan tullut asemakaava: Herttoniemi, Peltisepänkuja 2

Kaupunkiympäristölautakunnan 25.5.2021 § 279 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Herttoniemi, tontti 43054/19, piirustus nro 12668, Peltisepänkuja 2. Dnro HEL 2020-007946.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12668

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12668

Helsingissä 14.7.2021


Detaljplan som trätt i kraft: Hertonäs, Plåtslagargränden 2

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 25.5.2021 § 279 har trätt i kraft:

Hertonäs, tomten 43054/19, ritning nr 12668, Plåtslagargränden 2. Dnr HEL 2020-007946.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12668

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12668

Helsingfors 14.7.2021


JAA
14.07.2021 07:00