Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi, Riihitie 9 - Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs, Rievägen 9


Voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi, Riihitie 9

Kaupunkiympäristölautakunnan 2.2.2021 § 39 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, korttelin 30018 tontti 9, piirustus nro 12661, Riihitie 9. Dnro HEL 2020-001526.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12661

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12661

Helsingissä 23.3.2021


Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs, Rievägen 9

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 2.2.2021 § 39 har trätt i kraft:

Munksnäs, Gamla Munksnäs, kvarteret 30018 tomten 9, ritning nr 12661, Rievägen 9. Dnr HEL 2020-001526.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12661

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12661

Helsingfors 23.3.2021


JAA
23.03.2021 06:00