Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalueet: Kruununhaka, Kluuvi ym. - Byggförbudsområden: Kronohagen, Gloet etc.


Rakennuskieltoalueet: Kruununhaka, Kluuvi ym.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.12.2020 päättänyt pidentää kahdella (2) vuodella osaa kantakaupunkia koskevaa rajattua rakennuskieltoa sekä asettaa kahdeksi (2) vuodeksi korttelia 20122 (osaa Länsisataman aluetta) koskevan rajatun rakennuskiellon.

Rajattu rakennuskielto kohdistuu rakennusten 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitiloihin ja niiden muuttamiseen asuinkäyttöön niillä rakennuskieltokartassa nro 12691 esitetyillä tonteilla, joilla asemakaava mahdollistaa rakennusten käytön asumiseen kokonaan tai osittain 11.12.2022 saakka (piirustus nro 12691 päivätty 1.12.2020)

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12691

Rakennuskielto koskee seuraavia kaupunginosia: 1. Kruununhaka, 2. Kluuvi, 3. Kaartinkaupunki, 4. Kamppi, 5. Punavuori, 6. Eira, 7. Ullanlinna, 8. Katajanokka, 9. Kaivopuisto, 10. Sörnäinen (osa), 11. Kallio, 12. Alppiharju, 13. Etu-Töölö, 14. Taka-Töölö, 20. Länsisatama (osa), 21. Hermanni (osa) ja 22. Vallila

Rakennuskielto ei koske alueita, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten eikä niitä alueita, joiden asemakaava on hyväksytty Yleiskaava 2016 hyväksymisen, kaupunginvaltuusto 26.10.2016, jälkeen.

Helsingissä 23.12.2020


Byggförbudsområden: Kronohagen, Gloet etc.

Stadsmiljönämnden har 15.12.2020 beslutat att förlänga det begränsade byggförbudet som gäller i delar av innerstaden för två (2) år samt att för två (2) år utfärda ett begränsat byggförbud för kvarteret 20122 (del av området Västra hamnen)

Det begränsade byggförbudet gäller byggnadernas affärs-, butiks- och verksamhetslokaler på bottenvåningen samt att ändra dem till bostäder på de tomter som presenteras på byggförbudskarta nr 12691,  där det enligt  detaljplanen är möjligt att helt eller delvis använda byggnaderna för boende, fram till 11.12.2022 (ritning nr 12691 daterad 1.12.2020).

Byggförbudskarta, ritning nr 12691

Byggförbudet gäller följande stadsdelar: 1 Kronohagen, 2 Gloet, 3 Gardesstaden, 4 Kampen, 5 Rödbergen, 6 Eira, 7 Ulrikasborg, 8 Skatudden, 9 Brunnsparken, 10 Sörnäs (delvis), 11 Berghäll, 12 Åshöjden, 13 Främre Tölö, 14 Bortre Tölö, 20 Västra hamnen(delvis), 21 Hermanstad (delvis) och 22 Vallgård.

Byggförbudet gäller inte områden där byggförbud råder för ändring av detaljplan i enlighet med 53 § i markanvändnings- och bygglagen, och inte heller de områden där detaljplanen har godkänts efter att Generalplan 2016 godkändes av stadsfullmäktige 26.10.2016.

Helsingfors 23.12.2020JAA
23.12.2020 09:12