Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue: Käpylä - Byggförbudsområde: Kottby


Rakennuskieltoalue: Käpylä

Kaupunkiympäristölautakunta on 6.10.2020 päättänyt pidentää Käpylän korttelin 888 tontin 1 rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 24.10.2022 saakka (piirustus nro 12676, päivätty 6.10.2020).

Rakennuskieltokartta nro 12676

Helsingissä 13.10.2020Byggförbudsområde: Kottby

Stadsmiljönämnden har 6.10.2020 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år för kvarteret 888 tomten 1 i Kottby till 24.10.2022 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12676, daterad 6.10.2020).

Byggförbudskarta nr 12676

Helsingfors 13.10.2020


JAA
13.10.2020 09:16